West Union United Methodist Church
Thursday, May 06, 2021
Luke 10:27

Circles

 
 
          Lydia Circle
 
   
 
  May 11th at 9:15 am at Jan Brugman's home
 
 
 
 
          Evening Circle
 
 
   May 12th at 7:00 pm in Fellowship Hall   (masks, social distance, no food)